Esbo Sångkör:

Siktet ställt på konserthöst och stora sångfesten


Efter coronaårets krångel och svårigheter vågar Esbo Sångkör nu se framåt mot en aktiv höst och den stora sång- och musikfesten 2022.  


Under den dramatiska coronavåren 2020 spreds en nyhet från USA som utpekade körsång som något av det farligaste man kunde företa sig under pandemiförhållanden. Lyckligtvis kröp det sedan fram fakta som modifierade bilden, och med hjälp av olika säkerhetsåtgärder har många körer i varierande grad lyckats upprätthålla sin verksamhet, som i så många avseenden främjar hälsa och välbefinnande i allra högsta grad.

Esbo Sångkör, som övar i Esbo Arbis regi, hann med åtta övningar och ett kort uppträdande i en högmässa i Esbo domkyrka innan Finland stängdes ner i mitten av mars 2020. All verksamhet upphörde tvärt, och den konsert som skulle avsluta vårterminen blev inställd. Inställd blev också det som för oss skulle ha varit årets höjdpunkt, en ivrigt emotsedd resa till en körfestival i Verona i slutet av mars.

På försommaren hade coronaläget  blivit såpass mycket bättre att vi kunde samlas till en försiktig ”balkongkonsert” i gles uppställning ute i det fria vid Folkhälsans äldreboende i Hagalund. Efter tre månaders ängslig isolering var det en fröjd att kunna samlas och sjunga tillsammans en gång innan kören skingrades för sin normala sommarpaus.


Hösten inleddes i försiktigt optimistiska tecken och präglades av ”det nya normala” –  avstånd, ansiktsskydd och handsprit. Tack vare coronan fick vi äntligen det större övningsutrymme som vi länge hade önskat oss. Vår nya hemvist blev Mattlidens skolcentrum, där vi redan tidigare hade hållit några konserter. 

Att sjunga utspridda i en stor sal utan stöd av stämkompisarna var för många av oss en ny och lärorik erfarenhet, som tvingade var och en att lita till sig själv mer än förut. Också munskydden som vi använde under höstens övningar innebar en utmaning som i bästa fall hjälpte oss att utveckla andningen och stödet och att vara extra noga med diktionen.


Trots alla restriktioner och specialarrangemang lyckades vi hålla i gång en ganska livlig verksamhet under hösten. Alla ordinarie övningar gick att genomföra, och två gånger fick vi uppträda för publik. I september sjöng vi utomhus vid ett pensionärshem i Helsingfors, och den 3 november gav vi en allsångskonsert under Folktingets temahelhet Svenska veckan i Nya Paviljongen i Grankulla. 

I oktober deltog vi i en virtuell storövning som Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF ordnade. För virtualövningen bokade vi in oss på Hanaholmens kulturcentrum, där vi också kunde äta lunch tillsammans efteråt, vilket gjorde att dagen kändes som ett lyxigt litet avbrott i vardagen. FSSMF har under coronaåret också ordnat tre virtualkörsprojekt med mellan 200 och 400 sångare, där flera av ESK:s medlemmar har deltagit. Sångerna med  ”Svenskfinlands största virtualkör” sändes bland annat i Radio Vega och går att se och höra på FSSMF:s Youtube-kanal.


På senhösten stängde det försämrade coronaläget ner all hobbyverksamhet i huvudstadsregionen och satte stopp för vår planerade julkonsert. I stället avslutade vi höstterminen med ett virtuellt glöggparty via nätet. De digitala lösningarna ger ju en viss gemenskap, men tyvärr når de inte alla körmedlemmar, och att sjunga tillsammans i realtid via nätuppkopplingar av varierande kaliber fungerar inte så bra.

Våren 2021 har all normal verksamhet legat nere på grund av restriktionerna, men hösten hoppas vi ännu kunna rädda. Vi smider glatt planer på bland annat en körresa till Jakobstad, där vi ska uppträda tillsammans med Sångens Vänner, och en julkonsert i Alberga kyrka den 15 december. På längre sikt laddar vi upp för den stora finlandssvenska sång- och musikfesten som ska fylla Helsingfors med klang och jubel i juni 2022.

Catrine Paro
informatör, Esbo Sångkör


FAKTARUTA

Esbo Sångkör är en av Finlands äldsta blandade körer och har med undantag för korta uppehåll under krigsåren fungerat aktivt ända sedan grundandet år 1892. Idag har vi ca 30 aktiva sångare. Våra ordinarie övningar ingår i Esbo Arbis kursverksamhet. Övrig verksamhet står vi själva för, såsom konserter och uppträdanden, tonbildning och röstvård, körläger, resor och fester. Vi samarbetar aktivt med andra ensembler och har haft gemensamma konserter med t.ex. Nordsjö Sångkör, Ecoro, Gillekören, Furorna, Kyrkslätts Manskör och Esbo Spelmanslag. Kören leds sedan 2003 av Barbro Smeds. Repertoaren är bred och omfattar såväl kyrkomusik och klassiska körverk som traditionella visor och nutida poplåtar.
Mera info:  www.esbosangkor.fi och www.facebook.com/esbosangkor/.