Festskriften 
till Esbo Sångkörs 125-årsjubileum

(pdf-filen öppnas i ny flik)

 

Esbo sångkör, grundad 1892, firade 125-årsjubileum år 2017. Kören har deltagit i otaliga finlandssvenska körevenemang runt om i landet. Konsertresorna har tidigare sträckt sej till de nordiska länderna samt Estland och år 2012 deltog vi i en körfestival i Italien. År 2018 reste kören till Jacou i Frankrike och uppträdde där tillsammans med JaCool Chœur. Kören hör till Finlands Svenska Körförbund och Arbetarinstitutet i Esbo.

Denna blandade kör verkar för sång- och musiklivet i Esbo genom att upprätthålla körsången på orten och genom att anordna körövningar, körläger, fester och konserter.

Kören övar på onsdagar i Arbetarinstitutets regi i Mattlidens skolcentrum i Mattby.
Körens dirigent har sedan hösten 2003 varit dir. cant. Barbro Smeds.

I samband med Esbo stads 550-års festligheter 2008, mottog kören av Esbo stads svenska kulturförening ett stipendium som årligen beviljas åt den aktivaste föreningen i Esbo.

Kören består nu av ca. 30 sångare. Koristerna är flitigt med på övningarna och deltar aktivt i konsert- och festarrangemangen. Medlemmarna är främst från Esbo och Kyrkslätt och intresset för körsång har gått i arv från generation till generation. Kamratandan är toppenbra och gynnas på körläger, sångarsitsar, konsertresor, skärgårdsutfärder m.m.

Repertoaren är mångsidig, det finns sånger av alla slag men de gamla vackra finlandssvenska folkvisorna har också bevarats.

Kören har under årens lopp dirigerats av yrkeskunniga sång- och musikpedagoger som uppmuntrat sångarna till uppföranden av fordrande kompositioner, mässor och kantater.

Föreningen tackar för de understöd från Esbo stad och flera fonder och stiftelser vilka möjliggör körens fortsatta verksamhet.