Tidnings urklipp från året då kören grundades. Lagstadsläraren Mathilda Östberg var Esbo allmogekörs första dirigent.