Onsdagsövningar
i Mattliden

 

Från och hösten 2020
övar Esbo Sångkör 
i nya och rymligare utrymmen
i Mattlidens skola (åk 7-9),
Mattliden 1, 02230 Esbo,
onsdagar kl. 18:30 - 21.
Våra övningar sker
i Esbo Arbis regi, och
vi följer givetvis noga med
coronaläget och anpassar
våra övningar efter rådande
rekommendationer och
restriktioner.

Vi tar gärna emot nya sångare. Tidigare körerfarenhet är inte nödvändig. Om du är en hyfsad sångare till husbehov och ivrigt lär dig nya saker - då passar du säkert in i vårt glada gäng! Kontakta körens dirigent Barbro Smeds för att hitta din plats i kören: efternamn.fornamn@gmail.com eller 050-5621500.

Körsång och allsång i Grankulla:
Länge leve livet!

 

 

Under strikta försiktighetsåtgärder och med gott om svängrum i Nya Paviljongen i Grankulla siktar vi på att fira livet och svenska veckan med en allsångskonsert tisdagen den 3 november kl. 18:30.
Körsång varvas med allsång i en knapp timme utan paus. Kören leds av Barbro Smeds och ackompanjeras av Mauriz Brunell på piano.
Biljetter à 10 euro säljs vid ingången, kontant eller kortbetalning.  
Adress: Västra skolstigen 3, Grankulla.
Vi följer givetvis myndigheternas anvisningar gällande coronaviruset och är beredda att fullfölja eventuella förändringar även med kort varsel. Publikmängden är begränsad i salen. Vi rekommenderar användning av ansiktsskydd.
Varmt välkomna!

https://www.facebook.com/events/678638532774311/

 

Dags att ta ton igen

 

 

Snart tar vi oss ton igen! Vi inleder höstterminen under rigorösa säkerhetsåtgärder onsdagen den 9 september. Vi har fått en ny, större övningslokal och flyttar nu från Lagstads skola till Mattlidens skolcentrum, där vi får öva i skolans auditorium. Om allt går väl firar vi svenska veckan med en allsångskonsert i Nya Paviljongen i Grankulla tisdag 3.11, och julkonsert blir det onsdag 16.12 i Alberga kyrka. Gilla eller följ vår Facebooksida för att få närmare info längre fram!
30.08.2020 (Bild: Pixabay)
 

Coronapausen övergick i sommarpaus
- men inte utan en glad sångarträff!

11.06.2020
Tillsammans igen! I försommarsolens sken avslutade vi den tre månader långa coronapausen med en "balkongkonsert" för invånarna i Folkhälsanhuset i Hagalund den 10 juni. Det var härligt att få träffas igen och sjunga tillsammans en gång innan den mer naturliga sommarpausen tar vid. Nu ser vi med tillförsikt fram emot höstterminen i en ny och rymligare övningslokal i Mattlidens skola.

 

Paus i verksamheten

31.03.2020

På grund av coronaläget håller Esbo Sångkör paus i sina övningar tills vidare, och den planerade vårkonserten 26.4 är givetvis inställd.Så fort det blir möjligt försöker vi arrangera en ersättande sammankomst i någon form. Följ oss på Facebook för att få uppdateringar! facebook.com/esbosangkor/

 

 

Foto: Peter Blom

 

Hälsningar från julkonserten
Kvällen före självständighetsdagen stod Esbo Sångkör värd för en välbesökt dubbelkonsert i Esbo domkyrka tillsammans med vänkören Nordsjö Sångkör. Esbokören leddes som vanligt av Barbro Smeds och Nordsjökören av Jessica Lång. Mauriz Brunell bidrog med ackompanjemang på piano och orgel. Ett varmt tack till alla deltagare och funktionärer, och inte minst till vår härliga publik - det är ert stöd som sporrar oss till att ständigt jobba på att utveckla vår klang och vårt kunnande! Se och hör glimtar från konserten på Facebook (ingen inloggning behövs):

Foton

Video: Julen är här

Video: Jouluhymni 

 

 

 

 

Se och hör oss på Yle Arenan! 

Esbo Sångkör har fått äran att bidra med lite bakgrundsmaterial för ett avsnitt av Yle Fems aktualitetsprogram Spotlight som handlar om mediesituationen i Svenskfinland. Nu finns programmet på Yle Arenan https://arenan.yle.fi/1-4587429 (kan också ses utomlands), och i tv sänds det tisdag 5.2.2019 kl. 19:00 på Yle Teema Fem, med repris onsdag 6.2 kl. 11:30 och lördag 9.2 kl. 10:30.

På dessa ställen i programmet syns och/eller hörs vi: 

00'19 - 01'05 

05'48 - 06'22 

27'28 - slut (28'28)

(Foto: Skärmdump från Arenan)

 

Det här är vi

Foto: Matti Valve


Esbo Sångkör är en av Finlands äldsta blandade körer och har med undantag för korta uppehåll under krigsåren fungerat aktivt ända sedan grundandet år 1892. Idag har vi ca 30 aktiva sångare. Vi hör till Finlands Svenska Körförbund (FSK), och fungerar i samarbete med Esbo Arbis.

Körföreningens ändamål är att verka för sång- och musiklivets utveckling i Esbo genom att upprätthålla sångkör på orten och anordna körövningar, körläger, fester och konserter. I hemstaden Esbo håller kören årligen traditionella vår- och julkonserter, besöker ålderdomshem med körsång och allsång, deltar i av staden arrangerade kulturjippon och anordnar t.ex. musikfester med körsång, buffé och dans.

Esbo Sångkör har deltagit i otaliga finlandssvenska körevenemang runt om i landet, bl.a. Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds (FSSMF) sång- och musikfest som senast ordnades år 2016 i Karleby. Sångfesten ordnas vart femte år, och nästa gång blir det i Helsingfors år 2021. Vi har företagit konsertresor i närområdet, såsom Åland, Norden och Estland, och ibland också längre ut i världen. I maj 2010 deltog vi som första finländska kör i den internationella körfestivalen på Bornholm i Danmark, och i oktober 2012 deltog vi i en internationell körfestival i Toscana i Italien. I april 2018 besökte vi vår franska vänkör JaCool Chœur nära Montpellier och gav två konserter tillsammans med dem. Hösten 2019 planerar vi att delta i en körfestival i Europa, möjligen i Prag eller i Lissabon.

Vi har alltid haft ett aktivt samarbete med andra körer, också på hemmaplan. Under de senaste åren har vi haft gemensamma uppträdanden och glada sångarsitsar med t.ex. Ecoro, Gillekören, Nordsjö Sångkör, Furorna och Kyrkslätts Manskör. 

Esbo Sångkörs regelbundna övningar ingår i Esbo Arbis kursverksamhet. Ekonomiskt stöd har föreningen under årens lopp fått från Esbo stads kulturförvaltning, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Svenska folkskolans vänner, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Oskar Öflunds stiftelse och William Thurings stiftelse. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som möjliggör körens fortsatta verksamhet.