Julkonsert 2019

Esbo Sångkör och gästande vänkören Nordsjö Sångkör sprider stjärnljus i adventsmörkret med en dubbelkonsert i Esbo domkyrka torsdagen den 5 december klockan 19. Esbokören leds av Barbro Smeds och Nordsjökören av Jessica Lång. Mauriz Brunell ackompanjerar på piano och orgel. Programbladet kostar 15 euro.

 

______________________________________________________

Körövningar

Esbo Sångkör övar
i Esbo Arbis regi
onsdagar klockan 18:30 
i Lagstads skola, Esbogatan 7.
Vårterminen inleder vi
onsdagen den 15 Januari.

Vi tar gärna emot nya sångare. Tidigare körerfarenhet är inte nödvändig. Om du är en hyfsad sångare till husbehov och ivrigt lär dig nya saker - då passar du säkert in i vårt glada gäng! Kontakta körens dirigent Barbro Smeds för att hitta din plats i kören: efternamn.fornamn@gmail.com eller 050-5621500.

 

 

 

 

Se och hör oss på Yle Arenan! 

Esbo Sångkör har fått äran att bidra med lite bakgrundsmaterial för ett avsnitt av Yle Fems aktualitetsprogram Spotlight som handlar om mediesituationen i Svenskfinland. Nu finns programmet på Yle Arenan https://arenan.yle.fi/1-4587429 (kan också ses utomlands), och i tv sänds det tisdag 5.2.2019 kl. 19:00 på Yle Teema Fem, med repris onsdag 6.2 kl. 11:30 och lördag 9.2 kl. 10:30.

På dessa ställen i programmet syns och/eller hörs vi: 

00'19 - 01'05 

05'48 - 06'22 

27'28 - slut (28'28)

(Foto: Skärmdump från Arenan)

 

Det här är vi

Foto: Matti Valve


Esbo Sångkör är en av Finlands äldsta blandade körer och har med undantag för korta uppehåll under krigsåren fungerat aktivt ända sedan grundandet år 1892. Idag har vi ca 30 aktiva sångare. Vi hör till Finlands Svenska Körförbund (FSK), och fungerar i samarbete med Esbo Arbis.

Körföreningens ändamål är att verka för sång- och musiklivets utveckling i Esbo genom att upprätthålla sångkör på orten och anordna körövningar, körläger, fester och konserter. I hemstaden Esbo håller kören årligen traditionella vår- och julkonserter, besöker ålderdomshem med körsång och allsång, deltar i av staden arrangerade kulturjippon och anordnar t.ex. musikfester med körsång, buffé och dans.

Esbo Sångkör har deltagit i otaliga finlandssvenska körevenemang runt om i landet, bl.a. Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds (FSSMF) sång- och musikfest som senast ordnades år 2016 i Karleby. Sångfesten ordnas vart femte år, och nästa gång blir det i Helsingfors år 2021. Vi har företagit konsertresor i närområdet, såsom Åland, Norden och Estland, och ibland också längre ut i världen. I maj 2010 deltog vi som första finländska kör i den internationella körfestivalen på Bornholm i Danmark, och i oktober 2012 deltog vi i en internationell körfestival i Toscana i Italien. I april 2018 besökte vi vår franska vänkör JaCool Chœur nära Montpellier och gav två konserter tillsammans med dem. Hösten 2019 planerar vi att delta i en körfestival i Europa, möjligen i Prag eller i Lissabon.

Vi har alltid haft ett aktivt samarbete med andra körer, också på hemmaplan. Under de senaste åren har vi haft gemensamma uppträdanden och glada sångarsitsar med t.ex. Ecoro, Gillekören, Nordsjö Sångkör, Furorna och Kyrkslätts Manskör. 

Esbo Sångkörs regelbundna övningar ingår i Esbo Arbis kursverksamhet. Ekonomiskt stöd har föreningen under årens lopp fått från Esbo stads kulturförvaltning, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Svenska folkskolans vänner, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Elisabeth och Birgit Nygrens stiftelse, Oskar Öflunds stiftelse och William Thurings stiftelse. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag som möjliggör körens fortsatta verksamhet.