Nyintagning

Kören i dag

Esbo Sångkör är en av Finlands äldsta blandade körer och har med undantag för korta uppehåll under krigsåren, samt under coronapandemin, fungerat aktivt ända sedan grundandet år 1892. Idag har vi omkring 25 aktiva sångare från Esbo, Kyrkslätt och Helsingfors.

Våra ordinarie veckoövningar, onsdagar 18:30 i Lagstads hembygdsgård, samt en konsert per termin ingår i Esbo Arbis kursverksamhet. Övrig verksamhet står föreningen Esbo Sångkör för, såsom mindre konserter, uppträdanden vid äldreboenden, tonbildning och röstvård, körläger, resor och fester. (Mera info här: Kören och Arbis - så hänger det ihop.)

Under åren har kören deltagit i otaliga finlandssvenska körevenemang runt om i landet. Vi har gjort konsertresor i Norden och Estland och deltagit i körfestivaler i bl.a. Italien. Vi samarbetar aktivt med andra ensembler och har haft gemensamma konserter med t.ex. Nordsjö Sångkör, Ecoro, Gillekören, Furorna, Kyrkslätts Manskör, Kammarkören Idun, GSP Klang och Esbo Spelmanslag, samt med Sångens Vänner i Jakobstad och med vår franska vänkör, JaCool Chœur, som verkar i Jacou nära Montpellier. Vi hör till Finlands Svenska Körförbund och samarbetar med Esbo Arbis.

Kören leds sedan 2003 av Barbro Smeds. Repertoaren är bred och omväxlande, läs mer om den här. Vi jobbar flitigt med att utveckla vår klang, vårt kunnande och vårt konstnärliga uttryck. 

Ekonomiskt stöd har föreningen under årens lopp fått från Esbo stads kulturförvaltning, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Svenska folkskolans vänner, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, William Thurings stiftelse och Oskar Öflunds stiftelse, FSK och FSSMF. Vi är varmt tacksamma för dessa bidrag, som är oumbärliga för körens verksamhet.

Bilden är från den stora finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors i juni 2022.