Kören, föreningen och Arbis – så hänger det ihop

Esbo Sångkör är en blandad kör som drivs av en förening med drygt 30 medlemmar, Esbo Sångkör rf. Kören samarbetar sedan år 1975 med arbetarinstitutet i Esbo, och de reguljära övningarna under höst och vår utgör en kurs per termin i Esbo Arbis kursprogram. Den som vill delta i övningarna ska alltså vara anmäld till respektive kurs vid Arbis. 

I teorin kan man välja att bara gå Arbiskursen utan att höra till föreningen, men då går man miste om de allra roligaste bitarna av körlivet! Utöver Arbisprogrammet ordnar föreningen Esbo Sångkör nämligen en hel del egna evenemang och begivenheter, såsom konserter, sångarsitsar och körresor, och deltar i olika större musikevenemang som förbunden ordnar. ”Förbunden”, det är dels Finlands Svenska Körförbund (FSK), som är de blandade körernas eget förbund, dels takorganisationen Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) där FSK och många andra specialförbund samt regionala förbund ingår.

Arbis uppbär sin terminsavgift i början av varje termin (57 euro hösten 2023 och 65 euro våren 2024). Föreningens medlemsavgift uppbärs på våren (mars-april) för innevarande år. Nya medlemmar som börjar på hösten betalar alltså sin första medlemsavgift våren därpå. År 2023 är medlemsavgiften 30 euro, varav 22 euro per medlem i praktiken går till att bekosta körens medlemskap i förbunden.


Det här får du för pengarna:

Arbis: 
Mer än 70 timmar sångövning och -undervisning per år. Arbis står för dirigentens/lärarens arvode för de ordinarie övningarna samt en konsert per termin.

Förbunden: 
Möjlighet att delta i resor, evenemang och projektkörer som förbunden arrangerar, t.ex. den stora svenska sång- och musikfesten som ordnas vart femte år, senast 2022 i Helsingfors (följande blir redan 2026 - coronan råddade till det senast).
Tillgång till notsamlingar som förbunden sammanställer (t.ex. Taffelmix 1 och 2, FSK:s häften med bordsvisor)
Tidskriften Resonans som utkommer 4 gånger per år (FSSMF)

Esbo Sångkör rf:
Föreningen står för hyran för övningslokalen, noter och kostnader för konserter och uppträdanden. Dessutom arrangerar föreningen fester, sitsar, körläger och resor och står då ofta för en del av deltagarnas kostnader. Verksamheten finansieras i huvudsak med konsertintäkter och bidrag från välvilliga fonder.

Uppdaterat 28.10.2023