Lite närhistoria – plock ur årsberättelserna

 

2023  – "hem till rötterna"


2023 var året då Esbo Sångkör efter nästan sjuttio år på annat håll flyttade "hem till rötterna". Under våren nåddes en överenskommelse med Arbis och Esbo hembygdsförening som utmynnade i att kören från och med september 2023 har sina ordinarie onsdagsövningar i den gamla folkskolan i Lagstad, numera Lagstads hembygdsgård, där kören grundades år 1892.

De ordinarie övningarna ingår fortfarande som kurser i Arbis utbud, men kören hyr nu själv sin övningslokal av hembygdsföreningen. Den välgörande atmosfären och framför allt akustiken i det gamla trähuset har redan på några månader gett kören ett tydligt lyft, och vi ser fram emot att där kunna utveckla vår klang och vårt kunnande ytterligare.

Också i digitalvärlden fick kören en ny hemvist år 2023. På våren deltog ESK som en av några pilotkörer i ett webbförnyelseprojekt som FSSMF bjöd på. Webbsidornas utseende fräschades upp, och hela webbplatsen esbosangkor.fi fick en ny och klarare struktur. Mycket ny information lades till – bland annat finns nu alla programblad från de senaste åren till påseende online.

Flytten till Lagstad firades muntert med bubbel och mingel tillsammans med publiken i samband med svenska veckan-konserten i november. Utöver den uppträdde kören två gånger under året. Vår traditionella vårkonsert gav vi den här gången i Vindängensalen i Hagalund med bland annat troll som tema, och efteråt samlades kören till sits i Vindängens restaurang. På julkonserten, som givetvis firades på hemmascenen i Lagstad, hade vi en särskilt stor publik, och en varm och hjärtlig stämning rådde. Vårt näpna lilla luciafölje stal showen totalt, och inte ett öga var torrt.
 

2022 – sångfest och jubileumsresa


Verksamhetsåret 2022 präglades av glädje och lättnad över att vi åter får ha ett normalt körliv efter de tunga pandemiåren. Årets höjdpunkter var den stora finlandssvenska sångfesten i Helsingfors i juni och körens eget 130-årsjubileum, som vi firade med en konsertresa till Tallinn i december.

Sångfesten, som Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF normalt ordnar på en ort i Svenskfinland vart femte år, blev på grund av coronapandemin uppskjuten med ett år från juni 2021, och var givetvis hett efterlängtad. Under våren arrangerades olika regionövningar, som korister från Esbo Sångkör deltog flitigt i. Festival-22 intog Helsingfors i strålande sommarväder och fyllde stan med färg och sångarglädje utan like, främst kring Ode och Musikhuset och vid Senatstorget. Esbo Sångkör deltog aktivt i de stora masskörerna och gav också en egen liten konsert i Ode.

För körens 130-årsjubileum gjordes det på grund av pandemin aldrig upp några storslagna planer, men internt firade vi så smått hela året, och i december slog vi till med en resa till Tallinn. Där gav vi en välbesökt konsert i den stämningsfulla Svenska S:t Mikaelskyrkan samt åt gott och sjöng glatt på en mysig källarkrog i gamla stan.

Övriga konserter under året företog vi tillsammans med andra ensembler. På vårkonserten i april hade vi glädjen att igen samarbeta med vår "räddande ängel" från hösten 2021, Karin Pedersen, nu i sin vanliga roll som dirigent för Kammarkören Idun. I början av juni deltog vi i en kyrkokonsert tillsammans med Esbo Spelmanslag, och till årets julkonsert i Olars stora kyrka hade vi bjudit in manskören GSP Klang från Grankulla.


2021 – virtualkörer och gästdirigent


Verksamhetsåret 2021 har, liksom året innan, till stora delar präglats av coronapandemin. Hela våren låg verksamheten nere då vi inte kunde samlas för att öva. Styrelsen samlades dock regelbundet virtuellt för att sköta löpande ärenden och i mån av möjlighet planera framåt.

Lite tröst i vårens sångtorka gav Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF, som arrangerade flera virtuella evenemang på nätet, såsom övningar, röstvård och virtualkörsprojekt för att hålla uppe sångarglädjen bland körerna. Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten, som  FSSMF skulle ha ordnat i juni 2021, blev framskjuten till juni 2022.

En enda gång kunde Esbo Sångkör samlas före sin normala sommarpaus: I början av juni var vi inbjudna till äldreboendet på Vindängen i Hagalund, där vi höll en "balkongkonsert" ute i det fria.

Till hösten hade coronaläget förbättrats, och de ordinarie övningarna i Esbo Arbis' regi kunde inledas den 8 september. Då hade vi redan hunnit tjuvstarta med en extra övning med röstvård och efterföljande kräftskiva på restaurangen vid trädgårdscentret Margreteberg. 

Höstterminen fick en dramatisk vändning då dirigent Barbro drabbades av en plötslig sjukdomsattack med åtföljande operation och flera månaders sjukledighet. Allting gick lyckligtvis bra till slut, men de första veckorna var oron stor. Dock manade Barbro själv oss att genomföra vår länge emotsedda konsertresa till Jakobstad. Där blev vi väl omhändertagna av värdkören Sångens Vänner och gav under ledning av Bill Ravall och Annica Nyberg en välbesökt gemensam konsert.

Senhöstens program räddades av dirigenten Karin Pedersen, som vänligen och på kort varsel ryckte in och ledde oss genom terminens återstående övningar och uppträdanden. I början av november gav vi en Svenska veckan-konsert på Lagstads hembygdsgård, och den 15 december avslutade vi säsongen tillsammans med vår vänensamble Esbo Spelmanslag i en gemensam, stämningsfull julkonsert i Alberga kyrka.

 

2020 – coronapaus och flytt till Mattliden


Verksamhetsåret 2020 har givetvis dominerats totalt av coronapandemin, som på vårvintern stängde ner stora delar av världen. 

Åtta övningar och ett kort uppträdande i en högmässa i Esbo domkyrka hann vi med innan Finlands regering i mitten av mars utlyste undantagsförhållanden i landet för första gången sedan andra världskriget. All verksamhet upphörde tvärt och låg nere hela våren, och den planerade vårkonserten i slutet av april blev inställd. Inställd blev också det som för oss skulle ha blivit vårens höjdpunkt, vår ivrigt emotsedda resa till en körfestival i Verona i slutet av mars.

På försommaren hade coronaläget  blivit såpass mycket bättre att vi kunde samlas till en försiktig ”balkongkonsert” i gles uppställning ute i det fria vid Folkhälsans äldreboende på Vindängen i Hagalund. Efter tre månaders ängslig isolering var det en fröjd att kunna samlas och sjunga tillsammans en gång innan kören skingrades för sin normala sommarpaus.

Hösten inleddes i försiktigt optimistiska tecken och präglades av ”det nya normala” – fysiska avstånd, ansiktsskydd och handsprit. Tack vare coronan fick vi äntligen ett större övningutrymme av Arbis, något vi redan i flera år hade önskat oss. Vår nya hemvist blev Mattlidens skolcentrum och den luftiga matsalen där vi redan under tidigare år har hållit några konserter. 

Att sjunga utspridda i en stor sal med långa avstånd till kamraterna var för många av oss en ny och lärorik erfarenhet, som tvingade var och en att lita till sig själv mer än förut. Också munskydden som vi använde under höstens övningar (alternativt visir) innebar en utmaning som i bästa fall hjälpte oss att utveckla andningen och stödet och att vara noga med diktionen.

Trots alla restriktioner och specialarrangemang lyckades vi hålla i gång en ganska livlig verksamhet under hösten. Alla inplanerade ordinarie övningar gick att genomföra, och två gånger fick vi uppträda för publik. I september sjöng vi utomhus för de boende på pensionärshemmet Hagaro i Helsingfors, och den 3 november gav vi en allsångskonsert under Folktingets temahelhet Svenska veckan i Nya Paviljongen i Grankulla. Dessutom deltog vi gemensamt i en virtuell storövning som Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF ordnade en lördag i oktober. För virtualövningen bokade vi in oss på Hanaholmens kulturcentrum, där vi också kunde äta lunch tillsammans efteråt, vilket gjorde att dagen kändes som ett lyxigt litet avbrott i vardagen.

Utöver virtualövningen har FSSMF under året ordnat några virtualkörsprojekt med mellan 200 och 400 sångare, där flera av ESK:s medlemmar har deltagit. 

På senhösten försämrades coronaläget på nytt, och nya restriktioner i månadsskiftet november-december stängde ner all hobbyverksamhet i huvudstadsregionen och satte stopp för vår planerade julkonsert. Som plåster på såren avslutade vi höstterminen med ett virtuellt glöggparty via nätet.


2019 – intensifierat kvalitetsarbete


Under verksamhetsåret 2019 har fokus framför allt legat på kvalitetsarbete – på att utveckla körens framträdanden såväl musikaliskt som sceniskt. Vi har fortsättningsvis haft regelbundna tonbildningslektioner med sångpedagogen Päivi Lumiaro, och nytt för i år var en workshop med sångerskan och sångpedagogen Minna Nyberg, där vi lärde oss mycket om hur vi kan förbättra vår scennärvaro, framtoning  och publikkontakt.

Dessutom har kören gått in för att anlita en utomstående ackompanjatör för de större konserterna. Det innebär en avsevärd förbättring då dirigenten kan koncentrera sig helt på kören också i de sånger som kräver ackompanjemang. På såväl vår- som julkonserten ackompanjerades vi förtjänstfullt av Mauriz Brunell, och vi hoppas att det blir ett långvarigt samarbete.

Under året som gått har vi också haft ett särskilt aktivt samarbete med andra musikensembler i form av gemensamma övningar och konserter. På våren uppträdde vi tillsammans med Esbo Spelmanslag på en konsert som Esbo Arbis arrangerade i Mattlidens gymnasium, och det var en skojig och annorlunda upplevelse som vi gärna gör om vid lämpligt tillfälle.

Årets julkonsert genomförde vi tillsammans med Nordsjö Sångkör, som i långa tider varit en av våra närmaste vänkörer. Inramningen i Esbo domkyrka kunde inte ha varit mer stämningsfull, och efteråt höll vi en gemensam glad sångarsits på Lagstads hembygdsgård.

Hembygdsgården, som ända från början år 1892 har varit en fast punkt i körens tillvaro, konstaterades ju förra året vara för liten för våra konserter, men till vår glädje har vi kunnat hålla flera övningar och sitsar där under året som gått. Vi känner oss starkt knutna till hembygdsgården och uppskattar varmt vårt goda samarbete med Esbo Hembygdsförening. 

Vårterminen 2019 inleddes den 16 januari, och nästan genast hade vi orsak att ordna årets första sångarsits för att fira vår dirigent Barbro Smeds, som fyllde jämna år. Terminen kulminerade i två stora konserter, först vår egen vårkonsert "April, april" den 7 april i Mattlidens gymnasium, och den 4 maj samkonserten med Esbo Spelmanslag, också i Mattliden. Den 8 maj avslutades terminen med ett uppträdande i Folkhälsanhuset Vindängen i Hagalund.

Höstterminen inleddes den 11 september. I slutet av månaden höll vi ett aktivt och roligt körläger med övningar, tonbildning, sångarsits och övernattning på vackert belägna Kanneljärven opisto i Lojo, och i mitten av oktober hade vi workshop i uppträdande och scennärvaro. På Svenska dagen hade vi liksom året innan glädjen att få uppträda på Gammelgårds ungdoms- och allmogeförenings fest dagen till ära, och sedan bestod resten av hösten av intensiv uppladdning inför den stora julkonserten med Nordsjö Sångkör som avslutade höstterminen den 5 december.

 

2018 – Frankrike och ny konsertarena


Verksamhetsåret 2018 har framför allt präglats av vår konsertresa till södra Frankrike i april och av behovet att hitta en ny och större hemmascen för vår- och julkonserterna för att ge plats för vår växande publik. 

Vårterminen, som inleddes den 10 januari, var fylld av förberedelser inför vår svarsvisit hos franska vänkören JaCool Chœur från Jacou, som besökte oss hösten 2016. Resan gick bra, aprilvädret var fint, mottagandet var hjärtligt och värdkörens gästfrihet och hjälpsamhet visste inga gränser. Vårt första uppträdande var en minikonsert för lågstadiebarn från skolan i Jacou, där vi sjöng både för och med barnen, delvis med förstärkning av några JaCool-sångare. Huvudevenemanget under resan var en stor gemensam konsert i Jacou, där JaCool Chœur och Esbo Sångkör hade var sin avdelning och dessutom sjöng några sånger tillsammans. 

Kort efter hemkomsten deltog en stor del av körens medlemmar i Finlands Svenska Körförbunds ”Körkalas” i Mariehamn, och veckan därpå var det dags för vårkonsert på Lagstads hembygdsgård, där vi kunde förmedla färska hälsningar från Frankrike till vår trogna hemmapublik. Den 2 maj avslutade vi vårterminen med att sjunga på Folkhälsans äldreboende i Hagalund.

Efter vårkonserten kunde vi konstatera att kören ohjälpligen har vuxit ur sin gamla hemmascen, Lagstads hembygdsgård, som verksamheten har kretsat kring ända sedan kören grundades år 1892. Både sångarna och åhörarna har blivit för många. Därför beslöt vi att pröva på att hålla julkonsert i Mattlidens gymnasiums stiliga matsal, där det finns gott om plats. 

Omställningen och alla praktiska arrangemang som den krävde satt sin prägel på höstterminen, som inleddes den 12 september. Redan veckan därpå höll vi en övning i Mattliden för att känna in oss på akustiken, och kort därefter ett intensivt körläger med tonbildning och efterföljande sits på idylliska Villa Pentry i Mattby. 

På svenska dagen uppträdde vi på föreningshuset Carlberg, inbjudna av Gammelgårds ungdoms- och allmogeförening till deras trevliga traditionella svenska dagen-fest.

På höstterminens sista reguljära övning gästades vi av ett tv-team från Spotlight på Svenska Yle, som spelade in körsång som bakgrundsmaterial till ett program om mediesituationen i Svenskfinland som sändes i februari 2019. Hör och se ett litet smakprov här.

Söndagen den 9 december var det dags för premiärkonsert i Mattliden, som till vår glädje var väldigt välbesökt och uppenbarligen nådde en delvis alldeles ny publik i södra Esbo. Den feedback styrelsen inhämtade från såväl korister som åhörare var uppmuntrande, och vi hoppas på att framöver kunna hålla många konserter i Mattliden. Vi vill naturligtvis inte klippa av banden till hembygdsgården, utan hoppas att få använda den för sångarsitsar och annan mer småskalig verksamhet.

Den 12 december avslutade vi höstterminen och verksamhetsåret med ett uppträdande på äldreboendet Hulda & Malva i Estdalen.

 

2017 – dubbeljubileum: ESK 125 och Finland 100 år


Verksamhetsåret 2017 har kören firat sitt 125-årsjubileum. Året inleddes med extra övningar redan den 4 januari och med ett körläger och tonbildning den 8 januari. För att kunna genomföra årets digra program behövdes flera extra övningar och en tidigare start av vårterminen. Körmedlemmarna har aktivt deltagit i övningar, extra övningar och uppträdanden.

Den 1 april ordnades körens 125-års jubileumskonsert i Kannusalen i Esbo centrum med en publik på över 100 personer! Efter jubileumskonserten på kvällen hölls en sits på Lagstad hembygdsgård. Kören avslutade vårterminen den 3 maj i Folkhälsanhuset i Hagalund där kören sjöng vårsånger för och tillsammans med boende i en fullsatt matsal.

Hösten började med inövande av sånger inför konserten den 7 april 2018 i Jacou, Frankrike där kören uppträder tillsammans med Ja Cool Chœur. Under vår- och höstterminen har koristerna fått utbildning i röstvård och tonbildning under professionell ledning. En betydande del av koristerna deltog aktivt på självständighetsdagen tillsammans med Helsingforskörer i en gemensam körsång i Esplanadparken i Helsingfors. Denna sångstund hade stor publik och filmades på video. Kören finns med på Finland 100 års officiella sidor på nätet.

Jubileumsåret avslutades med en traditionell julkonsert inför en rekordpublik den 17 december på Lagstad hembygdsgård.