Dirigenten

Sedan år 2003 leds Esbo Sångkör av Barbro Smeds, som är en välkänd profil i körlivet i Svenskfinland. Hon har lång och diger erfarenhet som dirigent, som förtroendevald och förbundsaktiv i FSK, FSM och FSSMF, och som projektledare för festivaler och andra stora körevenemang.

Barbro har tre "egna" körer - Kyrkslätts Manskör, Esbo Sångkör och manskören GSP Klang i Grankulla. Därtill har hon bland annat lett flera olika grupper i musiklek för barn. "I det civila" är Barbro kantor i Grankulla svenska församling.

Bilden är tagen vid körens 130-årskonsert i Tallinn i december 2022. Barbro står längst till höger i första raden, och bakom henne ses vår suveräna hovackompanjatör Mauriz Brunell.

Musik är Barbros livsluft

Intervju ur Festskrift till Esbo Sångkörs 125-årsjubileum (2017)

Text: Maj-Britt Paro


Man kan gott säga att Barbro Smeds föddes in i musiken. Hennes pappa Viking var sångare, domkyrkoförsamlingen hennes andra hem och Runebergskören hennes läromästare. Borgåflickan pryade på kapellorgeln och vikarierade vid sidan av kantorsstudierna på domkyrkans nya orgel.

Efter 18 år i Helsingforskyrkor blev Barbro 1995 kantor i Grankulla församling. Vid sidan av jobbet är körsången hennes livsluft. Med två egna körer och ordförandeskap i Finlands svenska körförbund (FSK) och i Finlands svenska sång- och musikförbunds (FSSMF) musikutskott har hon minsann inga fritidsproblem. Till råga på allt håller hon sångstunder i daghem och språkbadsklasser. 
   – Musik är mitt arbete, säger hon själv. Jag har öronen fulla av musik och är dessutom omgiven av mycket människor både som kantor i församlingen och dom dirigent för mina körer. Därför är tystnaden viktig för mig under fritiden. Min bästa fritidsmusik är faktiskt fågelsång och vågskvalp.

Körklangen i fokus

Uppvuxen med Runebergskören hade Barbro inga svårigheter att blir dirigent för Kyrkslätts Manskör 1993. När hon tio år senare tog över Esbo Sångkör var det den första blandade kören hon kunde kalla ”min egen”. Efter drygt tretton år med Esbosångarna är hon lycklig över hur mycket klangen i kören har utvecklats.
   – Vi har satsat mycket på tonbildning som är en stor och viktig del av arbetet med amatörkörer. Kören är ett instrument, körens klang är beroende av att varje röst är väl omskött, att tonbildningen sker på rätt sätt i kroppen och strupen.

Livsstil och ambition

Körarbetet har blivit en livsstil för Barbro Smeds.
   – Känslan finns där varje onsdag, jag ser fram emot att träffa alla på övningen. Sporren och målet är följande konsert. Varför övar vi? Jo, för att sången ska låta bra och för att publiken ska vilja lyssna och tycka att vi är bra.
   Barbros uppgift är inte enbart själva musiken. Dirigenten ansvarar också för ett gott ledarskap, det handlar om att inspirera koristerna att göra sitt bästa.
   – Det största jobbet är nog att sätta ihop repertoaren, övningarna är den roliga biten, säger Barbro. – Det gäller att hitta de rätta sångerna, bedöma vad kören klarar av och hur helheten blir njutbar både för sångarna och publiken. Blir det för mycket nytt eller för svårt är det inte längre roligt. Kören skall utvecklas utgående från sina egna förutsättningar. 
   – Allt är inriktat på nästa konsert. Under den gör alla sitt allra bästa, sedan är det sits och tjohej. Och så gäller det att starta om från början igen, med sikte på följande konsert.

Kontakter inspirerar

Vid sidan av körens traditionella vårkonsert och julkonsert ges samkonserter med andra körer såsom Nordsjö, Ecoro och Gillekören. FSSMF:s stora sång- och musikfest vart femte år är en höjdpunkt, senast i Karleby sommaren 2016.
   Särskilt inspirerande är också Esbo Sångkörs utländska kontakter i samband med olika körfestivaler. En ny ”privat” kontakt är franska Ja Cool Choeur som i oktober gästade Esbokören och gav gemensam konsert.
   – Vi fann varann via Facebook och en körmedlem som bott en tid i Finland. Körens besök var väldigt trevligt och nu planerar vi en svarsvisit i byn Jacou i Montpellier, berättar Barbro. – Körresor är ingen enkel match men ger en extra guldkant och sporrar kören att överträffa sig själv.
   I samband med FSK:s 25-årsjubileum den 5 november 2016 tilldelades Barbro, FSK-ordförande sedan 2007,  FSSMF:s förtjänsttecken i guld. När Kyrkslätts Manskör fyllde 50 år 2012 hedrades Barbro med titeln Director Cantus.