Tillbaka

Sång i högmässan

11.09.2022 kl. 19:59
Esbo domkyrka söndag 11.9.2022.

Esbo svenska församling firade kyrkhelg tillsammans med Esbo svenska pensionärer rf, som fyllde 50 år. Esbo Sångkör, 130 år ung, deltog med sång i högmässan i Esbo domkyrka.

Kyrie – ur Messe brève no 7 in C
Allenast i Gud söker min själ sin ro
Requiem – Evig ro och vila
Tack min far för nåden
Höj glädjerop