Tillbaka

Afton vid Esboån 2022

07.06.2022 kl. 20:58
Gemensam konsert med Esbo Spelmanslag i domkyrkan 07.06.2022

Inom ramen för evenemanget "Afton vid Esboån" arrangerade Esbo hembygdsförening en kvällskonsert i Esbo domkyrka. Esbo Sångkör och Esbo Spelmanslag uppträdde med var sin avdelning och ledde tillsammans publiken i ett par allsånger.

 

Esbo Sångkör
Barbro Smeds, dirigent
Mauriz Brunell, ackompanjemang

Kyrie – ur Messe brève no 7 in C
Charles Gounod

Allenast i Gud söker min själ sin ro
Gustaf Nordqvist – Psaltaren 62 – arr. Anders Öhrwall

Requiem – Evig ro och vila
August Topman – svensk text: Alf Härdelin

Suomalainen rukous
Taneli Kuusisto – Uuno Kailas

Höj glädjerop
Nancy Gordon – svensk text: G-B Holgersson

Under rönn och syren
Herman Palm – Zacharias Topelius

Så skön är vår jord
Kari Rydman – svensk text: Wava Stürmer

Afton
Matti Borg – Juliane Preisler – arr: Michael Bojesen

Agnus dei – ur Messe brève no 7 in C
Charles Gounod

Allsånger:
Den blomstertid nu kommer
En vänlig grönskas rika dräkt