Tillbaka

Vi flyttar till Lagstad!

29.04.2023 kl. 14:29
Från och med hösten 2023 håller Esbo Sångkör sina ordinarie övningar i idylliska Lagstads hembygdsgård vid Esboån, ett stenkast från domkyrkan. För kören innebär det en flytt hem till rötterna.

Esbo Sångkör, som fungerar i samarbete med Esbo Arbis, har under de senaste decennierna övat i Lagstads skola och i Mattlidens skolcentrum, men alltid betraktat det tidigare skolhuset i Lagstad som sin egentliga hemvist. Där har vi hållit många konserter, extra övningar och sångarsitsar under åren, och där är kören också grundad under namnet Esbo Allmogekör år 1892. Nu har körföreningen avtalat med Esbo hembygdsförening om att hyra lokalen för våra onsdagsövningar under höst- och vårterminerna.

Det gamla trähuset har en fenomenal akustik, och längtan efter att permanent få öva i en så välgörande miljö har vuxit sig allt starkare. Kören har under ledning av sin dirigent Barbro Smeds
i flera år jobbat aktivt med att utveckla sin klang och sitt uttryck, och den goda akustiken kommer att stöda koristerna i strävan att tillägna sig en allt bättre sångteknik och tonbildning.

Årets hösttermin inleds i Lagstad onsdagen den 6 september, och kören tar med glädje emot nya sångare i alla stämmor. Se kontaktuppgifter, information om nyintagning och material som belyser körens repertoar och profil.

Onsdagen den 8 november invigs det nygamla högkvarteret officiellt med en kombinerad inflyttningsfest och svenska veckan-konsert

Också hösten 2021 gav vi en svenska veckan-konsert i hembygdsgården, då under ledning av Karin Pedersen (t.v.). Vid pianot vår hovackompanjatör Mauriz Brunell.

Catrine Paro